דילוג לתוכן העמוד

חדשות

"הדתה-שמדתה" נוסח משרד החינוך

לא מעט דובר בחודשים האחרונים בנוגע ל"הדתה" במערכת החינוך הישראלית. טיעונים מכאן ומכאן הגיעו, ולפיהם ישנה הקצנה במסגרות החינוך השונות וכך גם בנוגע לספרי לימוד שעברו שינויים מסוימים המעידים על "הדתה". כך גם פורסם כי חל שינוי בספרי הקריאה שמורשים ללמד בבתי הספר.

ביקשנו ממשרד מידע הנוגע לסוגיה – וזכינו לקבל מידע, שמוצג לפניכם, בנוגע לאישור ספרי לימוד.

במידע תוכלו את עמדת "הפורום החילוני" ומהצד האחר את התייחסות "האגף לאישור ספרי לימוד".

הדתה? שמדתה?

תחליטו אתם

בקשת המידע ששלחנו

משרד החינוך – תשובה

תגובה לפורום החילוני

בדיקת ספרים

ירדן צור ואור קשתי "משרד החינוך קבע שאין הדתה בספרי לימוד אך נמנע מלפרט: 'מותאים לאוכלוסייה'" הארץ 31.10.17