דילוג לתוכן העמוד

מועמדים למשרה בחברה ממשלתית שנפסלו על ידי ועדת המינויים

לפני למעלה מעשר שנים פנינו אל בית המשפט כדי לקבל את שמותיהם של מועמדים למשרות בכירות בחברות ממשלתיות שנפסלו על ידי ועדת המינויים.

בית המשפט פסק אז שעל מנת לקבל תמונה מלאה, יש למסור גם את שמותיהם של מי שמועמדותם נפסלה ואת הסיבה לכך, וזאת בשל החשש ממינויים פוליטיים.

הגשנו את הבקשה שוב, כדי לקבל את שמותיהם של מי שמועמדותם נפסלה – לפניכם המידע.

בקשת מידע- רשות החברות הממשלתיות

החלטות הועדה מועמדים שלא אושרו בחברות מתאריך 

תשובת הרשות

מספר דירקטורים לפי מגדר ומגזר

טלי חרותי מדה-מרקר

פסק דין: התנועה לחופש המידע נגד רשות החברות הממשלתיות