דילוג לתוכן העמוד

החלטות הוועדה לבדיקת מינויים ומינוי הדירקטורים לחברות הממשלתיות 2014-2015

בהמשך לפס"ד בבית המשפט העליון של התנועה לחופש המידע נגד רשות החברות הממשלתיות (עע"מ 9341/05), התבקשה הרשות למסור לידי התנועה מידע אודות החלטות הוועדה לבדיקת מינויים לכהונה בחברות ממשלתיות בשנים 2014-2015. בנוסף, רשימת הדירקטורים שהתמנו בהמשך השנים 2014-2015.

רשות החברות הממשלתית – הוועדה לבדיקת מנויים בחברות הממשלתיות – תשובה מיום 7 בינואר 2016

החלטות הוועדה לשנת 2014- חלק 1

החלטות הוועדה לשנת 2014- חלק 2

החלטות הועדה לשנת 2015

רשימת דירקטורים שמונו בין השנים 2014-2015