דילוג לתוכן העמוד

נתונים אודות הוועדה לעניינים הומניטרים והוועדה המייעצת לענייני פליטים ברשות האוכלוסין

בעקבות בקשת מידע שהוגשה נמסרו שמות חברי הוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים. בנוסף, מועדי התכנסות הוועדה המייצת לענייני פליטים (RSD), שמות חברי הוועדה ונתונים סטטיסטים מפורטים אודות מועדי התכנסות הוועדה. בין אלה ניתן למצוא את אחוז התיקים שאושרו או סורבו וכמות ההשגות שהוגשו.

תשובת רשות האוכלוסין וההגירה לבקשת מידע