דילוג לתוכן העמוד

חוק לחוד ומציאות לחוד בחינת המקרה הישראלי של חוק חופש המידע

חוק חופש המידע חוקק בישראל במאי 1998. החוק החדש שזכה לתמיכה גורפת בבית המחוקקים לווה בהצהרות על "מהפכת השקיפות" ועל תחילתו של עידן חדש ביחסים בין הרשויות לאזרח. המאמרים מבקשים לבחון מה קרה מאז חוקק החוק בקול תרועה רמה, והאם התקוות והציפיות שתלו בו התממשו. באיזו מידה השפיע חוק חופש המידע על השקיפות השלטונית ועל תרבות חופש המידע בישראל.

מתוך בחינת הבקשות למידע והאופן שבו טופלו מצביעים מחברי המאמרים, ד"ר יורם רבין ורועי פלד, על המימוש החלקי של החוק. המאמרים בוחנים את תפקידם של הרשויות, האזרחים, התקשורת ובתי המשפט ביישום החוק. לצד הסקת מסקנות מציעים מחברי המאמר גם הצעות לחקיקת תיקונים הנדרשים כדי להבטיח שהחקיקה תוביל גם לשינוי תרבותי ותיצור חופש מידע אמיתי בישראל.