דילוג לתוכן העמוד

פירוט תרומות לאוניברסיטת חיפה ולאוניברסיטה העברית

נתונים אודות תרומות שניתנו לאוניברסיטת חיפה ולאוניברסיטה העברית.

תרומות – האוניברסיטה העברית – תשובה מיום 16 בפברואר

אוניברסיטת חיפה – תשובה – פברואר 2016