דילוג לתוכן העמוד

נתונים אודות סגל חדש וסגל פורש במוסדות אקדמאיים

בהמשך לבקשתנו לקבל נתונים אודות חברי הסגל הפורש והסגל החדש במוסדות האקדמאיים, נמסרו באופן חלקי מענים בהתאם מהמוסדות אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת אריאל. בנוסף, כולל הפירוט נתונים אודות הייצוג המגדרי של חברי הסגל.

3.1 2016-114

3.3 שעה גמלאים-בר אילן_1

3.2 תשעד גמלאים-בר אילן

3.2 תשעג גימלאים- בר אילן

3.4