דילוג לתוכן העמוד

עיתונאית? עיתונאי? אתם חייבים להגיש יותר בקשות חופש מידע, ובחינם

לקראת 20 שנים לחוק חופש המידע ו 70 שנה למדינה, פנינו לשרת המשפטים לביטול אגרת הגשת בקשות חופש מידע לעיתונאים. זהו נוסח המסמך והוא פתוח וחופשי לכל לשימוש ומשלוח לשרת המשפטים, בשם כל מי שחופש העיתונות וחופש המידע יקר ללבו וחשוב לעבודתו. 

בהצלחה.

הנדון: ביטול אגרת בקשות חופש מידע לעיתונאים

חוק חופש המידע חוקק במדינת ישראל לפני כ – 20 שנים, כ 200 שנים לאחר חוק חופש המידע הראשון בעולם שחוקק כבר בשבדיה ב 1766 כחלק בלתי נפרד מהחוק לחופש העיתונות. הקשר בין חופש המידע ועיתונות תמיד היה ועודנו ישיר, בלתי נפרד ומסייע ליצירת תקשורת אמינה השואבת באופן קבוע את המידע בו היא משתמשת, באופן מוסדר וחוקי, ישירות מרשויות המדינה.

לכבוד 20 שנים לקיומו של החוק וחגיגת 70 שנים למדינת ישראל, הנני פונה אליך לפעול למען קידום חופש המידע וחופש העיתונות בישראל ולבטל בצעד סמלי וחגיגי את אגרות הגשת בקשות חופש המידע לעיתונאים.

ביטול האגרה כאמור, תהפוך את חוק חופש המידע לכלי שגור בידי עתונאים להשגת מידע ממשלתי כמו במדינות רבות בעולם, ברובן המוחלט, אגב, לא נהוגה כל אגרה בגין הגשת בקשת חופש מידע. זהו צעד הן מהותי והן הצהרתי המדגיש את חשיבות התקשורת הישראלית מחד ואת אחריותה למסור לידי הציבור מידע נכון ואמין מאידך.

הפחתת אגרות חופש מידע, כפי שנעשתה בעבר, היתה צעד חשוב ומשמעותי לקידום השקיפות ונתנה דחיפה משמעותית למהפכת השקיפות במדינה, כשהקלה על ארגונים חברתיים את הגישה למידע ממשלתי. נכון יהיה לאפשר אותה גישה לכל הגופים העיתונאיים המייצגים את האוכלוסיות השונות במדינה, ולאפשר כך, גישה שווה למידע ממשלתי לכולן.

למעבר למכתב ששלחנו, לחצו כאן