דילוג לתוכן העמוד

בית הנבחרים בארצות הברית אישר תיקונים לחוק חופש המידע שנועדו לשפר את נגישותו לציבור

בית הנבחרים בהצבעה חשאית אישר הקונגרס האמריקאי תיקונים לחוק חופש המידע בארה"ב. זאת לאחר שבאוגוסט 2007 נכשל ניסיון להעביר רפורמה בחוק חופש המידע בן 41 השנים, עקב חילוקי דעות בין בית הנבחרים לבית הלבן.

התיקונים שאושרו בבית הנבחרים נועדו לשפר את נגישותו של חוק חופש המידע לציבור ולהרחיב את השימוש בו. בין השאר נקבע כי ימונה נציב תלונות עצמאי לחוק חופש המידע, שיכריע במחלוקות בין מבקשי מידע לבין רשויות ציבוריות. כמו כן תוקם מערכת שתעקוב אחר הטיפול בבקשות למידע, ונקבעו סנקציות כספיות שיוטלו על רשויות אשר לא יטפלו כראוי בבקשות האזרחים למידע.

דף המידע לגבי התיקון הזה, באתר הקונגרס האמריקאי.