דילוג לתוכן העמוד

בנק ישראל אישר 96% מבקשות סגירת סניפי הבנקים

בנק ישראל מיישר קו עם הבנקים בכל הנוגע למתן שירות לציבור ומאשר להם לסגור סניפי בנקים באופן כמעט גורף – 97 אחוזים מהבקשות של הבנקים לסגור סניפים, אושרו על ידי בנק ישראל.
התחושה הרווחת שאנחנו באיזשהו מרדף אחר בנקאות אישית כמו של פעם, הביאה את מתנדבת התנועה לבקש מבנק ישראל את המספרים המדויקים – כמה בקשות לסגירת סניפים הוגשו, אושרו ונדחו.
המספרים מאשרים את החשש שהאינטרס הציבורי מפסיד שוב לאינטרס של בעלי הבנקים והשאלה שנותרה פתוחה היא, מי שומר על הזכות שלנו לקבל שירות נגיש גם למי שזקוק לעזרה אנושית.

עיינו בכל הנתונים בנושא כפי שנשלחו על ידי בנק ישראל. 

כתבה בגלובס