דילוג לתוכן העמוד

האם משרד הבריאות מעדיף את האינטרסים של חברות הטבק על פני זכות הציבור לדעת?

משרד הבריאות בראשותו של סגן השר יעקב ליצמן מסרב למסור נתונים הנמצאים בידו על ההשקעה של חברות הסיגריות בפרסום ושיווק. כך מתברר מבקשת מידע שהגשנו למשרד ביחד עם "העין השביעית".

לדיווח של איתמר ב"ז.

כל אחת מחברות הטבק מחויבת על-פי חוק למסור את הנתונים מדי שנה, לצורך דו"ח של משרד הבריאות שמתפרסם ברבים – אך במשרד נמנעים מלחשוף את הנתונים המלאים. משרד הבריאות מפרסם נתונים כלליים בלבד, שאינם מאפשרים לנתח את האסטרטגיה שבאמצעותה מקודמים ומוחדרים לשוק המוצרים המזיקים.

על-פי דו"חות משרד הבריאות, חברות הסיגריות הוציאו למעלה מחצי מיליארד שקל על פרסום ושיווק בישראל במשך עשור. בשנת 2016, השנה המאוחרת ביותר שנתוניה זמינים לעיון, הוציאה תעשיית הטבק כ-55 מיליון שקל על פרסום ושיווק בארץ.

שאלנו את משרד הבריאות כמה מוציאות חברות הסיגריות על פרסום ושיווק – והתברר שהוא לא רוצה שנדע. המידע אמנם קיים במשרד – אבל הוא מסרב למסור לנו אותו במלואו. למה? כדי לא לחשוף "מידע בעל ערך כלכלי לחברות הטבק".

מנכ"לית התנועה לחופש המידע, עו"ד רחלי אדרי, מתחה ביקורת חריפה על החלטת משרדו של ליצמן. "תשובת משרד הבריאות שערורייתית. משרד הבריאות הוא הרגולטור העיקרי שפועל מול חברות הטבק. תפקידו הוא לשמור ולהגן על האינטרס הציבורי, ולא לתת לתעשיית הסיגריות פרס בדמות הגנה על 'סודות מסחריים'. במקרה שבו, כפי שחוששים במשרד הבריאות, החברות יפסיקו למלא את דרישות החוק – המשרד כרגולטור רשאי ואמור להטיל עליהן סנקציות כלכליות", מסרה.

"סעיף 10 לחוק חופש המידע קובע כי כאשר רשות שוקלת שלא למסור מידע, עליה לשקול בזהירות וביתר תשומת לב סוגיות הקשורות בבריאות הציבור או בבטיחותו", הוסיפה עו"ד אדרי. "תשובת משרד הבריאות מלמדת כי כמו במקרים אחרים הקשורים בחברות הטבק, המשרד מעדיף את האינטרס הכלכלי על פני בריאות הציבור".

תשובת משרד הבריאות לבקשת המידע

מידע נוסף שקיבלנו: מניעת עישון במקומות ציבוריים – דיווחי רשויות מקומיות

בקשת המידע שהגשנו:

לכבוד

ענת אילוז, הממונה על חופש המידע

משרד הבריאות

שלום,

בהתאם לחוק חופש המידע, אבקש לקבל את המידע הבא אודות דיווח הוצאות בעד פרסומות למוצרי טבק על פי סעיף 9א לחוק חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, תשמ"ג-1983. בהתאם להוראות החוק, נדרשים כל היצרנים והיבואנים של מוצרי הטבק וכל בעל זכויות בסימן מסחרי של מוצרי טבק ומי מטעמו ועל בעל רשות להשתמש בסימן המסחר (להלן "החייבים בדיווח"), להגיש מדי שנה דוח מטעמם אודות פרסום מוצרי טבק. לפיכך אבקש לקבל את הפרטים הבאים:

  1. רשימת החייבים בדיווח על פי הידוע והמוכר במשרד הבריאות בחלוקה לפי הקטגוריות של עילת חובת הדיווח (יצרנים, יבואנים וכו').

  2. רשימת החייבים בדיווח שמסרו דיווחים בכתב ובפורמט דיגיטלי במהלך 7 השנים האחרונות בפילוח לפי פורמט הדיווח.

  3. את כל דיווחי החייבים בדיווח כפי שנמסרו למשרד הבריאות במהלך 7 השנים האחרונות. ככל שיש דיווח זהה בכתב ובפורמט דיגיטלי, די בשליחת העתק הדיווח בפורמט דיגיטלי.

בנוסף, ככל הידוע לי, משרד הבריאות מרכז מידע אודות מניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון מגופים שונים ובכלל זה רשויות מקומיות. לפיכך אבקש לקבל העתק הדיווחים שהתקבלו במשרד הבריאות במהלך 3 השנים האחרונות אודות אכיפת עישון בגופים ציבוריים ובכלל זה הפרטים הבאים:

  1. שם הגוף המדווח

  2. מספר המפקחים שמפעיל הגוף

  3. מספר הקנסות שהוטלו בפילוח לפי עילת הקנס וסוג המקום

  4. שיתופי פעולה לרבות הסדרי פיקוח בין הגוף הציבורי לבין מוסד או גוף אחר

בהתאם לסעיף 6(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, עמותה העונה על האמור בסעיף פטורה מתשלום אגרת הבקשה. על כן, כיוון שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם­-1980, שהציגה אישור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה ציבורית – היא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל שאדרש, אני מתחייב לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 148 ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה.

את המידע אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מכונה ככל שהדבר ניתן, כמו לדוגמא קבצי אקסל או וורד. להזכירכם, על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף 6א לתקנות חופש המידע (אגרות), חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

בברכה,

התנועה לחופש המידע

 

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️