דילוג לתוכן העמוד

בשביל מה צריך עוד 20 שנה של חיסיון? קראו את ההערות שלנו לטיוטת תקנות הארכיונים

ב-7 באוקטובר פורסמה טיוטה לתיקון תקנות הארכיונים והציבור הוזמן להביע את עמדתו בנוגע לכוונת משרד ראש הממשלה להאריך את תקופת ההגבלה על חומר ארכיוני של היחידות הביטחוניות מ-70 ל-90 שנה. כל זאת שמונה שנים לאחר שתקופת ההגבלה כבר הוארכה מ-50 שנה ל-70 שנה.

בשם התנועה לחופש המידע, האגודה לזכויות האזרח ועקבות: המכון לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אלה עיקרי ההערות שלנו לטיוטת תקנות הארכיונים: 

  • מעת שהזכות למידע הפכה לזכות יסוד חוקתית, הרי שלא ניתן לפגוע בה אלא במסגרת הסדר ראשוני.
  • התיקון המוצע אינו עומד במבחן הסבירות וזאת כיוון שהארכת תקופת ההגבלה היא גורפת ושרירותית, ובשל ההתעלמות המוחלטת מהאינטרס הציבורי הרב בחשיפת חומרי הארכיון.
  • מחוקק המשנה לא עמד בקיום חובת היוועצות כדין עם מועצת הארכיונים.
  • מחוקק המשנה לא ביצע כל שיתוף ציבור משמעותי.

הערות לטיוטת תקנות הארכיונים (המסמך המלא)

אנו קוראים לאמץ את המלצת מועצת הארכיונים ולהאריך את תקופת ההגבלה בחמש שנים בלבד כדי לאפשר התארגנות לחשיפת המידע באופן יזום ומבוקר, אף כי נראה שגם תקופה קצרה יותר יכולה להספיק לשם כך. כל זאת במיוחד בשים לב לכך, שבניגוד למצוות התקנות לא נעשה דבר בכיוון זה עד כה, וכי התיקון המוצע כלל אינו מתייחס לאופן שבו תקודם החשיפה היזומה במהלך תקופת ההגבלה המוארכת.

טיוטת תקנות הארכיונים – המסמך שהפיץ משרד ראש הממשלה