דילוג לתוכן העמוד

התנועה לחופש המידע ביקשה את הפרוטוקולים מדיוני התקציב; האוצר בתגובה: "אין כאלה"

מה כתוב בפרוטוקולים המתעדים את הדיונים על הכנת התקציב במשרד האוצר? לעולם לא נדע כי מתברר שפשוט אין כאלה. כך מתברר מתשובת המשרד לבקשת התנועה לחופש המידע לקבל את הפרוטוקולים מהדיונים על הכנת תקציב המדינה ב-2008. גיבוש הצעת חוק התקציב במשרד האוצר, והישיבות בהן הוא נקבע, לא תועדו מעולם בפרוטוקול.

כעת שוקלת התנועה לפנות לבג"ץ כדי לחייב את האוצר לרשום פרוטוקולים ולתעד את העבודה שנעשית באגף התקציבים. "לא מפתיע שהאוצר מעדיף שאיש לא יוכל להביט לתוך תהליכי עיצוב התקציב", אמר רועי פלד, מנכ"ל התנועה לחופש המידע. "אי התיעוד נוגד את כללי המינהל התקין הבסיסיים ביותר. נקבע כבר לא אחת בבתי המשפט שרשויות ציבוריות חייבות לנהל פרוטוקולים של ישיבות בהן מתקבלות החלטות מסוג זה".

במשרד האוצר טוענים שהישיבות הרבות הנערכות באגף התקציבים לא מאפשרות לנהל תיעוד. בנוסף, אומרים באוצר, אם ינוהל תיעוד כזה, יחששו המשתתפים לחוות את דעתם, וכך תתעכב העבודה על הצעת התקציב.

על הצעת חוק התקציב שוקדים באגף התקציבים של משרד האוצר, שמגיש טיוטה לדיון אצל מנכ"ל המשרד וראשי אגפים, ובסופו של דבר מוגשת ההצעה לשר האוצר ולאחר מכן מוצגת לראש הממשלה. בניגוד לישיבות אחרות בממשלה, פרט לביטחוניות, הליך זה לא מתועד ולא מתקיים לגביו פרוטוקול. רק בסופו מוגשת ההצעה לשרי הממשלה, שלומדים על תקצוב משרדיהם, או הקיצוץ בתקציב משרדיהם, לפני שעליהם להכריע לגבי כל התקציב.

"זאת שיטת עבודה נפרדת של האוצר", אומרת ח"כ שלי יחימוביץ (עבודה). "הכרעות דרמטיות בתקציב המדינה וסדר העדיפויות שלה מתקבלים בסודי סודות על ידי כמה פקידים, בלי תיעוד ובלי פרוטוקול, תוך הסתרה מכוונת. הסודיות היא חלק משיטת העבודה כדי להניח לשרי הממשלה ספר ענק של סעיפים, שחלקם הזויים, ולגרום להם בלחצים ובאיומים להצביע בעד הספר כולו בלי לדעת את תוכנו".

ממשרד האוצר נמסר: "עבודת הכנת התקציב נמשכת חודשים רבים וכוללת רצף ארוך ואינטנסיווי של ישיבות משרדיות ובין-משרדיות לגיבוש תקציב באופן יעיל ומהיר. אין כל הוראה בכללי התקשי"ר המחייבת עריכת פרוטוקולים לישיבות אלה. עם זאת, נערכים סיכומי דיון לישיבות".

בבנק ישראל, לעומת זאת, דווקא מפרסמים את הפרוטוקולים מהדיונים שעורכת הנהלת הבנק בקביעת גובה הריבית במשק. על פרסום הפרוטוקולים החליט הנגיד, סטנלי פישר, לפני כשנה, ומאז הם מתפרסמים מדי חודש באתר האינטרנט של בנק ישראל. אמנם מדובר בפרוטוקולים שחלקים מהם מצונזרים, אבל גם כך עיון בהם מלמד רבות על תהליך קבלת ההחלטות, העמדות השונות של המתדיינים וגם לעיתים קרובות על חילוקי הדעות העמוקים בעניין הריבית.

לידיעה בדה-מרקר

לפרוטוקולים מהדיונים המוניטריים בבנק ישראל