דילוג לתוכן העמוד

חדשות

הסכם ההתקשרות עם יעקב אגם

על רקע שיפוץ כיכר דיזינגוף, התבקשה עיריית תל אביב למסור את החוזים וההסכמים שנערכו עם יעקב אגב. בתגובה מסרה שני הסכמים, האחד משנת 1984 והשני משנת 2017 (מצורפים). בנוסף התבקשה העירייה למסור פירוט התשלומים שהועבר לאמן, אלא שכאן התקבלו מספר התייחסויות לא אחידות, וקשה להבין מהן את התשלומים המדויקים שהועברו בפועל ליעקב אגם. עם זאת, מתוכן החוזים עולה כי האמן יקבל תשלום חודשי למשך כל השיפוץ ולא עבור 12 החודשים הראשונים בלבד, כפי שנמסר ע"י הממונה.

לכתבות שפורסמו בעניין זה
https://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/.premium-1.6718646
https://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/city/1.6847073

חוזה עם אגם משנת 2984

חוזה עם אגם משנת 2017