דילוג לתוכן העמוד

מאסר חלף קנס

מידע בדבר פקודות מאסר שניתנו לחייבים ע"י רשות האכיפה והגבייה ועל ידי רשות המסים בשנים 2017-2018.
ברשות האכיפה גם בוצעו בפועל מאסרים ומידע מפורט אודותיהם מצורף גם כן.

תשובת רשות המסים

גיא זומר 16.12.18 (1) (1)

תשובת רשות האכיפה והגבייה