דילוג לתוכן העמוד

הנתונים המטרידים של לשכת עורכי הדין: 95% מהתלונות נגד עורכי דין במחוז תל אביב – לא התקבלו

חשוב שנדע על מה מוגשות תלונות נגד עורכי הדין, ולמה מרביתן נגנזות. ראוי שוועדת האתיקה – גוף מונופוליסטי עתיר כוח – שדן בהליכים משמעתיים נגד עורכי הדין. – לא תפעל במחשכים. 

ובמציאות: בקשת מידע שהגישה התנועה, שהוגשה באמצעות קליניקת חופש המידע במסלול האקדמי המכללה למינהל, מראים כי ב-2018-2016 הסיכוי של תלונה להגיע לבית הדין המשמעתי נמוך מאוד, במיוחד במחוז תל אביב. מהתשובות שהתקבלו מהלשכה עולה כי דווקא במחוז תל אביב, שבו מוגשות כמחצית מסך התלונות, המערכת אינה ממוחשבת ולא ידוע כמה קובלנות מסתיימות בהרשעה.

לפי הנתונים, בכל המחוזות של הלשכה הוגשו לוועדות האתיקה 9,656 תלונות על פני שלוש שנים. ב-2016 ו-2017 הוגשו כ-3,400 תלונות בשנה, ואילו ב-2018 הוגשו כ-2,900 תלונות. במחוז תל אביב הוגש בכל שנה מספר התלונות הרב ביותר בפער ניכר – 1,900-1,500 בשנה וכ-5,100 תלונות בשלוש שנים. במחוז חיפה הוגשו על פני שלוש שנים כ-2,100 תלונות, במחוז ירושלים הוגשו כ-1,060 תלונות; בדרום כ-800 תלונות; ובצפון כ-600 תלונות.

הנתונים מראים כי רוב התלונות לא צולחות את הדרך עד לבית הדין המשמעתי. התוצאה קיצונית במיוחד במחוז תל אביב, שבו הסיכוי של תלונה להגיע לתביעה משמעתית הוא מזערי.

בסך הכל הוגשו ב-2018-2016 789 קובלנות, שמהוות 8% ממספר התלונות שהוגשו באותן שנים. במחוז תל אביב הוגשו כ-230 קובלנות שמהוות כ-5% בלבד מהתלונות, במחוז דרום הוגשו 55 קובלנות שמהוות 7% מהתלונות. בשאר המחוזות הוגשו קובלנות על 17%-12% מהתלונות שהוגשו. לא הכרחי שכל הקובלנות שהוגשו בשנים הנקובות מתייחסות לתלונות שהוגשו באותן שנים – אך אין פילוחים אחרים של הלשכה, וגם הסטיה היא לשני הכיוונים. כלומר, מצד אחד יש קובלנות שהוגשו ב-2018-2016 ביחס לתלונות קודמות יותר, אך מצד שני יהיו גם בשנים הבאות קובלנות שיתייחסו ל-2018-2016 ולא מופיעות בנתונים.

לדברי עו"ד אור סדן, יועמ"ש התנועה לחופש המידע ומנחה הקליניקה, "הלשכה צריכה לנהוג בשקיפות מרבית. עולה תמונה שמציגה גניזה של תלונות רבות, וטוב היה לו מידע זה היה מפורסם בפירוט מקסימלי, תוך פירוט הטעמים לגניזת התלונות ועוד. כך, הציבור יוכל לעקוב אחר פעולותיה של הלשכה ולבחון אותן".

מלשכת עורכי הדין נמסר לדה מרקר: "הנתון המוצג בכתבה נולד מערבוב נתונים שאינם קשורים אחד בשני והוא אינו משקף את כמות ההעמדות לדין בתלונות המתבררות בוועדת האתיקה. בפועל תלונות רבות שהוגשו במהלך 2018 נמצאות עדיין בשלבי טיפול שונים על פי הזמנים הנקובים בחוק. הלשכה פועלת בצורה המקצועית ביותר לבירור מלא וממצה של כל התלונות המובאות לפתחה ולניהול ההליכים המשמעתיים על פי החלטות ועדות האתיקה".

הכתבה של אפרת נוימן בדה מרקר