דילוג לתוכן העמוד

הצהרות הון הן תרופה מצוינת נגד שחיתות – אז למה הן מוסתרות מהציבור?

הגיע הזמן שנבחרי ציבור יפרסמו הצהרות הון.

המצב החוקי בישראל כיום הוא שלא כל נבחרי הציבור מחוייבים לפרסם הצהרות הון, ובכל מקרה, הצהרות ההון הן חסויות, והפרט היחיד שניתן לחשוף באופן פומבי הוא מועד הגשתן.

שרים וסגני השרים מחויבים בתחילת כהונתם, לאחר כל שנה בתפקיד או כשחל שינוי מהותי, למסור הצהרת הון למבקר המדינה. ההצהרות האלה סודיות והמידע היחיד שנמסר בעניינים הוא מועד מסירת הצהרות ההון, וזאת במסגרת בקשת מידע בלבד.

לגבי חברי כנסת, קובע תקנון האתיקה של הכנסת כי מוטלת עליהם חובת ידוע לכנסת או לוועדה כתנאי מקדים לפני פעילות בנושא שיש לחבר הכנסת עניין אישי בו. במסגרת דיון בוועדה, חל איסור על חבר הכנסת להשתתף בהצבעה בעניין זה. משכך, למעשה לא קיימים הסדרים למניעת ניגוד עניינים של חברי כנסת, ולכל היותר אם יש, הרי שהן התייעצויות משפטיות של חברי הכנסת, ומשכך לא חלה עליהם חובת פרסום.    

מסמך על פרסום הצהרות הון בעולם

מחקר של האו"ם והבנק העולמי

צוחקים על חשבון הציבור/ מאמר מאת אלונה וינוגרד

מאמר: הסדרים משפטיים למניעת ניגוד עניינים

סקירה של היחידה הממשלתית לחופש המידע