דילוג לתוכן העמוד

דו"חות ביצוע התקציב של החטיבה להתיישבות

דו"חות ביצוע התקציב של החטיבה להתיישבות ב-2008 וב-2009

חלק א'

חלק ב'

חלק 'ג

חלק ד'

לכתבה ב"הארץ" על פעילות החטיבה להתיישבות