דילוג לתוכן העמוד

שופטי בג"ץ: הוטרדנו ממשך הזמן הנדרש לחשיפת חומרים הנמצאים בארכיון צה"ל

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ בשם החוקר והעיתונאי גרשום גורנברג, נגד ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, בדרישה לאפשר לו לעיין בחומר ארכיוני בנושא מחקרו, ולאפשר לכל אדם לקבל מהארכיון כל מידע, שאין בחשיפתו סכנה קרובה לוודאי לפגיעה ממשית בביטחון המדינה.

בעתירה נטען כי ההגבלות הקשות על הנגישות לחומר בארכיון צה"ל מגבילות את חופש המידע, הן של החוקר והן של הציבור בכללותו, דבר הפוגם בשיח הציבורי הדמוקרטי בשאלות ביטחוניות ופוליטיות. במהלך הטיפול בעתירה הושגו מספר הישגים, אך לא כל דרישות האגודה נענו. בין השאר הודיעה המדינה כי תקוצר תקופת ההגבלה לגבי מסמכים מסוימים, ויבוטל מוסד ה"חוקר המורשה" – מנגנון שאפשר למערכת הביטחון לסנן חוקרים ועבודות מחקר "בלתי רצויים" מבחינתו.

עו"ד דן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח סוקר את החלטת בג"ץ:

ביום 13.1.10 דחה בג"ץ את עתירתם של העיתונאי והחוקר גרשום גורנברג ושל האגודה לזכויות האזרח נגד ארכיון צה"ל, לאחר שהגיע למסקנה "כי חלו שינויים משמעותיים בהיבטים השונים של העתירה, ובכלל זה אף הוענקו לעותרים רבים מן הסעדים שהתבקשו על ידם". נוכח העובדה כי מהלכים רבים מאלה שננקטו על ידי המשיבים בוצעו רק לאחר הגשת העתירה ובעקבותיה, קבע בג"צ כי המשיבים יישאו בהוצאות העותרים בסך 20,000 ש"ח.

בין השינויים שהביאה העתירה פירסמה מערכת הביטחון את הקריטריונים לחשיפת חומרי ארכיון חסויים ולמתן מעמד של "חוקר מורשה". בדומה לזה המשיבים "החלו בהעמדת קטלוגים לעיון החוקרים ופועלים להשלמת רשימות המלאי והאינדקסים, וניתן להניח כי הן יועמדו במועד קרוב לעיון הציבור".

המשיבים הודיעו כי הם עמלים על שינוי בתקנות הארכיונים לשינוי מוסד "החוקר המורשה" מתוך כוונה, שבקשות מיוחדות לחשיפת חומר ארכיוני מוגבל ייבחנו לגופן וללא קשר לזהות החוקרים (יצוין, כי האגודה לזכויות האזרח עוקבת אחר המהלכים לשינוי התקנות ולאחרונה הגיבה לטיוטת התקנות במסמך הערות מפורט).

"נוכח העובדה כי הוחל כבר בתהליך לשינוי נוסחן הנוכחי של התקנות", נאמר בפסק הדין, "איננו מוצאים מקום להתערבותו של בית משפט זה בהסדר המעוגן בהן כיום ואנו סבורים כי יש לאפשר לרשויות להשלים מלאכתן בגיבוש התקנות החדשות טרם נידרש אליהן… על פניו ראויות טענות העותרים להתייחסות הולמת מצד המשיבים, ויש לקוות כי הטענות וההיבטים שהועלו בעתירה יעמדו לנגד עיני הרשויות הפועלות לשינוי התקנות, וכי אלו יתנו דעתן אליהם במסגרת בחינת מכלול ההיבטים הצריכים לעניין."

גם לגבי בקשות העותרים לחשוף חומרים מסוימים לעיון הציבור נקבע כי חלק ניכר מהן נמלא במהלך הדיון בעתירה. הנשיאה ביניש הוסיפה: "נבקש לציין לסיום כי על-פני הדברים משך הזמן שנדרש למשיבים לצורך טיפול בבקשת העותר היה ארוך ביותר… כן הוטרדנו ממשך הזמן הנדרש למשיבים לצורך השלמת הליכי חשיפתם של חומרים שונים המצויים בארכיון שלא מכוח בקשות יזומות". "יש לקוות כי במסגרת השינויים שהביאה עימה עתירה זו, והבחינה הכוללת של הסוגיה שנעשתה ונעשית בעקבותיה, ייתנו המשיבים דעתם אף לפרק הזמן הסביר הדרוש לצורך טפול בבקשותיהם של פרטים, כך שינתן מענה הולם לצרכי המחקר האקדמי כמו גם לאינטרסים ציבוריים כבדי משקל אחרים ובעיקר החשיבות שבמימוש זכותו של הציבור להיחשף למידע המצוי בידי רשויות השלטון".

לפסק הדין

 

 

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️