fbpx

משרד הבריאות

  • 6.2.2018

    נתוני תמותה בפגיות בישראל

    בעקבות פנית הפרקטיקום לחופש המידע במרכז הבינתחומי בהרצליה למשרד הבריאות חשף משרד הבריאות את נתוני תמותת פגים בבתי החולים במדינה. התמונה קודרת, כך מסתבר בהשוואה למצב במדינות מערב אירופה.

    (לכתבה המלאה)
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il