קישורים

נציבי חופש המידע בעולם

מאגרי מידע

תקשורת

ארגונים בעולם

אתרים המרכזים מידע ממשלתי לצורך עידוד התארגנות לפעילות אזרחית

ארגונים בישראל

פרסומים מקצועיים

בלוגים בענייני חופש המידע

פורסם תחת:

קישורים
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il