fbpx

צה"ל

  • 11.4.2018

    כמה עזתים נכנסים לישראל?

    יחד עם עמותת גישה, פנינו אל המתפ"ש כדי לדעת כמה אישורי כניסה לישראל ניתנו לתושבי עזה, מטעמים שונים. הנתונים מראים על ירידה גדולה באחוזים ועל עלייה משמעותית בבקשות להיתר

    (לכתבה המלאה)
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il