fbpx

פסיקה

 • 23.9.2009

  השופטת אגמון-גונן: להטיל הוצאות על רשויות המתחמקות ממסירת מידע

  שופטת ביהמ"ש המנהלי בת"א חייבה את המשטרה בהוצאות בסך 30 אלף שקל, לאחר שהסכימה למסור מידע על הטיפול בפדופילים רק בעקבות עתירה של התנועה לחופש המידע. "בסופו של דבר לאחר הגשת עתירה נמסר המידע המבוקש, הדבר מעיד על כך שלא היה מקום לסרב לבקשה מלכתחילה, וכי יש להטיל הוצאות על הרשויות שלא נהגו כהלכה", כתבה השופטת

  (לכתבה המלאה)
 • 18.8.2009

  ביהמ"ש: לפרסם שמות מקבלי הנחות בארנונה שלא כדין

  פסק דין של השופט סוקול מביהמ"ש בחיפה קובע כי על ראש עריית תמרה למסור מידע על חייבים בארנונה שזכו להנחות שלא דרך ועדת ההנחות, וכן את שמות החייבים שנגדם לא נפתחו הליכי גבייה. "רק חשיפת המידע לעין הציבור תימנע חשש למעשי שחיתות ולהענקת פטור מתשלום חובות לחייבים שלא על פי דין", קבע ביהמ"ש

  (לכתבה המלאה)
 • 27.6.2009

  בית המשפט הורה לחלמיש לחשוף הסכמים שחתמה עם מפוני כפר שלם

  34 תושבי כפר שלם שפונו מבתיהם על ידי חברת חלמיש עתרו לבית המשפט כדי שיורה לחברה לחשוף בפניהם הסכמי פינוי שחתמה עם תושבים אחרים בכפר שלם ואת גובה דמי הפינוי ששילמה להם. השופט חיים טובי מבית המשפט השלום בתל אביב קיבל את הבקשה והורה לחברה למסור המסמכים תוך השמטת פרטים מזהים של המפונים

  (לכתבה המלאה)
 • 12.5.2009

  המסמכים שהועלמו מתיק החקירה של רייצל קורי

  ריצל קורי היתה פעילת שלום שנמחצה ברפיח על ידי בולדוזר של צה"ל בעודה מנסה למנוע הריסת בית. משפחתה גילתה כי בתיק החקירה שהועבר לעיונה הועלמו מסמכים רבים ועתרה לבית המשפט כדי לקבלם. שופט המחוזי, עודד גרשון, דחה את הבקשה

  (לכתבה המלאה)
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il