fbpx

בהרחבה

 • 5.1.2009

  שגעון החשאיות של ממשל בוש

  מאמר מערכת של ה"ניו יורק טיימס" סוקר כמה מהרגעים האפלים ביותר של הממשל היוצא, שהצטיין בסילוף דו"חות מודיעין, העלמת מיליוני מיילים, והותיר אחריו חורים שחורים בארכיון הלאומי, ושובל תביעות של שוחרי חופש המידע. ברוך שפטרנו

  (לכתבה המלאה)
 • 5.1.2009

  פומביות המשפט ופרטיות הנשפט

  האם בעידן המידע הדיגיטלי ראוי להגביל את פרסומם של פסקי דין כדי למנוע את זיהויים של בעלי הדין ואת הפיכתו של המידע האישי אודותיהם "טרף" לשיניהם של מנועי החיפוש באינטרנט? עו"ד אבנר פינצ’וק מתלבט

  (לכתבה המלאה)
 • 22.11.2008

  ההגנות על צדדים שלישיים בחוק חופש המידע

  "נקודת המוצא היא כי הרשות, שעה שהיא כורתת חוזים עם גופים פרטיים, עושה כן כשלוחת הציבור, ומשכך זכאי כל אחד לעיין במידע הנוגע להתקשרות". סקירה מאת עו"ד אבנר פינצ’וק על העקרונות לפיהם צריכות הרשויות למסור מידע המצוי בידיהן על צדדים שלישיים

  (לכתבה המלאה)
 • 26.8.2008

  הזכות החוקתית לקבל מידע

  מאמר מאת ד"ר יורם רבין, חבר הוועד המנהל של התנועה לחופש המידע, ורועי פלד מנכ"ל התנועה, הדן באופן שבו יש לעגן את הזכות למידע במשפט החוקתי בישראל

  (לכתבה המלאה)
 • 13.5.2008

  הקובץ לא נמצא

  עשור לאחר התיקון לחוק חופש המידע העוסק במסירת מידע מכוון קובע מחקר כי רק אחת מתוך חמש רשויות בארה"ב עומדת בדרישות החוק

  (לכתבה המלאה)
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il