fbpx

בהרחבה

  • 10.7.2013

    הזכות לדעת מה קורה בקק"ל / עו"ד אלונה וינוגרד

    חוק חופש המידע אינו חל על קק"ל וזה מעורר תמיהה: כיצד גוף שעוסק בנושאים כה מהותיים, ואף פועל כנאמן של המדינה, אינו חייב לציבור דין וחשבון על התנהלותו? כותבת מנכ"לית התנועה. כמה ימים אחרי פרסום המאמר נמסר כי משרד המשפטים מגבש חוק להכפפת הקרן הקיימת לישראל למבקר המדינה

    (לכתבה המלאה)
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il