fbpx

אלה המספרים, זו המציאות: 99% מאדמות המדינה בשטחים מוקצות ליהודים

בקשת מידע שהגשנו למנהל האזרחי ביחד עם שלום עכשיו חשפה שרק 0.24% מאדמות המדינה הוקצו לפלסטינים. כל השאר – ליהודים. המידע נמסר לאחר סירוב וסחבת שנמשכה שנתיים וחצי

21 ביולי 2018
לחצו להורדת המידע

בעקבות בקשה לפי חוק חופש המידע שהגישה התנועה ביחד עם שלום עכשיו והתנועה לחופש המידע (ולאחר סירוב לתת את המידע וסחבת של שנתיים וחצי) – התקבלה תשובת המינהל האזרחי ממנה עולה כי 99.76% (כ-674,459 דונם) מאדמות המדינה שהוקצו לשימוש כלשהו בשטחים, הוקצו לצרכי התנחלות ישראלית. לפלסטינים הוקצו, לכל היותר, 0.24% בלבד (כ-1,625 דונם).

כ-80% מההקצאות לפלסטינים (1,299 דונם) נעשו לצורך הקמת התנחלויות (669 דונם) ולצורך העברה בכפייה של בדואים (630 דונם), כך שלצורכי הפלסטינים ממש הוקצו לכל היותר 326 דונם בלבד, מתוכם לפחות 121 שוכנים כיום באזור B בשליטה פלסטינית.

רוב ההקצאות לפלסטינים (כ-53%) נעשו לפני הסכם הביניים מ-1995 ("הסכם אוסלו ב", שבו חילקו את הגדה לאזורי A, B, ו-C, והעבירו את השליטה על 40% מהגדה לרשות הפלסטינית).

 

המידע שקיבלנו מהמנהל האזרחי

ההתכתבות על המנהל האזרחי

פורסם תחת:

חדשות, מינהל אזרחי
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il