fbpx

אודותינו ושקיפות

התנועה לחופש המידע פועלת לקידום שקיפות במוסדות ציבוריים, להגברת הפיקוח על פעילותן של רשויות ציבוריות, ולעידוד הציבור לעשות שימוש בזכותו למידע. אנו מאמינים כי קידומן של מטרות אלה יוביל ליצירתה של חברה פתוחה, דמוקרטית וצודקת יותר

במדינת ישראל עניינים ציבוריים חשובים ביותר, הנוגעים לכל אחד ואחת מאיתנו, המתנהלים עדיין מאחורי מעטה של חשאיות.

אנו מאמינים כי נגישות למידע ציבורי – זכות המוכרת במרבית מדינות המערב – היא אחת מזכויות היסוד האזרחיות ומרכיב חיוני בזכות לחופש ביטוי ודעה בחברה דמוקרטית, ובתוך כך, זכות מרכזית לקיומה של דמוקרטיה תקינה.

התנועה לחופש המידע בישראל הוקמה בשנת 2004 על ידי אנשי תקשורת ומשפטנים מובילים כדי להביא ליישומו של חוק חופש המידע. החוק, שנחקק בשנת 1998, קובע כי לכל אזרח ולכל תושב בישראל הזכות לקבל מידע מהרשויות. התפיסה היא כי המידע הזה, הוא קניינו של הציבור ועל כן, הוא יכול לדרוש אותו בכל עת.

החוק הוא גם אחד האמצעים החשובים לשמירה על מינהל תקין. הוא מאפשר ביקורת ציבורית ומגביר את הפיקוח על שמירת זכויות האזרח.

עם זאת, מהפכת השקיפות עוד לא הושלמה והחוק לא יכול להשלימה לבדו. עקרון השקיפות וחופש המידע לא הוטמע ברשויות ציבוריות רבות בישראל. רשויות רבות ממאנות להיפרד ממסורת ארוכת שנים של ריכוזיות וסודיות, ולהפוך את המידע שברשותן לזמין לציבור – וזאת בניגוד לחוק.

התנועה לחופש המידע פועלת לקידום שקיפות במוסדות ציבוריים, להגברת הפיקוח על פעילותן של רשויות ציבוריות, ולעידוד הציבור לעשות שימוש בזכותו למידע. אנו מאמינים כי קידומן של מטרות אלה יוביל ליצירתה של חברה פתוחה, דמוקרטית וצודקת יותר בישראל.

אישור ניהול תקין 2020

אישור ניהול תקין 2021

אישור סעיף 46 לשנת 2020

למידע על התנועה באתר גיידסטאר

 

שקיפות:

דוחות כספיים:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

דיווח על תרומה מישות מדיני זרה

התנועה לחופש המידע השתתפה בפרויקט במסגרתו קיבלה תרומה מישות מדינית זרה, בהתאם לפירוט שלהלן:

2020 – תרומה מהאיחוד האירופי לטובת פרויקט "צמצום המרחב הדמוקרטי", בשיתוף האגודה לזכויות האזרח והקרן למגיני זכויות אדם, בסכום של 89,942 ש"ח.  

2019 – תרומה מהאיחוד האירופי לטובת פרויקט "תקציביזם", בשיתוף הסדנא לידע ציבורי והמשמר החברתי, בסכום של 24,478 ש"ח.

2018 – תרומה מהאיחוד האירופי לטובת פרויקט "תקציביזם", בשיתוף הסדנא לידע ציבורי והמשמר החברתי, בסכום של 82,719 ש"ח.

2017 – תרומה מהאיחוד האירופי לטובת פרויקט "תקציביזם", בשיתוף הסדנא לידע ציבורי והמשמר החברתי, בסכום של 79,308.

פורסם תחת:

אודותינו

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il