fbpx

כיצד אוכפות העיריות את החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים

ביקשנו מ-20 העיריות הגדולות בארץ מידע על פעילות האכיפה של החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים. בתל אביב, רעננה, חולון רמלה וקריית אתא הזדרזו להעביר את הנתונים

21 בספטמבר 2008

התנועה לחופש המידע ביקשה מ-20 העיריות גדולות בישראל מידע אודות אכיפת החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים. ביקשנו לדעת כמה דו"חות ניתנו בגין הפרת החוק, באילו בתי עסק מדובר, כמה פקחים אוכפים את החוק וכמה כסף נכנס לקופת העיריות מהקנסות שהטילה.

בחלוף 30 הימים שנקבעו בחוק למסירת המידע, קיבלנו את הנתונים מחמש רשויות: תל אביב, רעננה, קריית אתא, רמלה וחולון.

את התגובה התמוהה ביותר, בלשון המעטה, קיבלנו מעיריית מודיעין שדרשה עבור העברת המידע המבוקש אגרה בגובה של 1.15 ₪ (שקל וחמש עשרה אגורות) עבור הפקת המידע המבוקש, כלומר עבור עלות הדף עליו יודפסו הנתונים. הדרישה המשונה לתשלום הגיעה למשרדנו במכתב רשום שעלותו, יש לציין, היא 8.5 שקלים.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il