fbpx

משרד התשתיות

 • 5.8.2009

  הטרדות מיניות במשרדי הממשלה

  ביקשנו מידע על תלונות עובדים על הטרדות מיניות במשרדי הממשלה, וכיצד הן טופלו. מהמידע שהתקבל מתברר שכמעט לא היו כאלה. השאלה המתבקשת היא מדוע העובדים בשירות הציבורי לא מתלוננים?

  (לכתבה המלאה)
 • 27.11.2008

  חלוקת מכסות המים לחקלאים

  התנועה לחופש המידע פנתה למשרד התשתיות כדי לקבל את רשימת החקלאים המקבלים מכסות מים מהמדינה. קיבלנו מסמך בן 920 עמודים המפרט את שמות בעלי המכסות ואת היקף המכסה שהוקצתה להם

  (לכתבה המלאה)
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il