fbpx

מידע שהשגנו

  • 24.8.2012

    התקבל ערעור התנועה: העליון הורה למשרד החינוך לפרסם את נתוני בחינות המיצ"ב

    משרד החינוך ייאלץ למסור להורים את נתוני בחינות המיצ"ב בשלוש השנים האחרונות כשהם מפולחים לפי יישובים ובתי ספר. בית המשפט העליון מתח ביקורת חריפה על התנהלות המשרד וקבע כי "הרשות סבורה - באופן פטרנליסטי כך יש לומר - כי מוטב לו לציבור שלא יהא חשוף למידע משיהיה חשוף לו... המידע הוא קניינו של הציבור וכי הרשות מחזיקה בו בנאמנות, עד שאין היא רשאית להחליט עבורו אם חשיפה למידע תשרת אותו אם לאו"

    (לכתבה המלאה)
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il