fbpx

מידע שהשגנו

  • 14.5.2010

    YNET: צו איסור פרסום נגד אזרחי המדינה

    צו איסור פרסום מאפשר להסתיר מידע מאזרחי המדינה ומונע מהם לקיים דיון ביקורתי במעשי הרשויות. את מי זה משרת? אתי מי שמעדיף לעבוד בשקט, בלי שישאלו אותו שאלות, בלי שיערערו על סמכותו, ובלי שיגלו שהוא מפשל מדי פעם. מאמר מאת רועי פלד

    (לכתבה המלאה)
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il