fbpx

מסמכי התנועה

  • 10.7.2013

    ישיבת הנהלה שנתית – התנועה לחופש המידע 2013

    דו"ח כספי ודו"ח מלולי לסיכום שנת 2013, ופרוטוקול ישיבת ההנהלה. נוכחים: רביב דרוקר, אלונה וינוגרד, עופר דורון, רז בן דור, עמית סגל, יער אמיר, קרין נהון, מיקי איתן, אוריה ירקוני, בועז בן צור, נועה בן הגיא, גיא דיין, אירית נחמני, רן אהרון, ענת גורן, רחלי אדרי. מדברים על חזון ותקציב

    (לכתבה המלאה)
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il