fbpx

בעולם

  • 30.6.2010

    בקשה למידע קונה גם בית

    צ'אנצ'לה דאווי אישה מכפר נידח בהודו חיכתה ארבע שנים לסיוע הממשלתי שיאפשר לה לבנות בית, ואז היא החליטה לפנות לעזרתו של חוק חופש המידע. זה עבד. דוגמה אחת שהיא חלק ממהפכת המידע העוברת על הודו

    (לכתבה המלאה)
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il