fbpx

שמונה חושפי שחיתויות שפנו למבקר המדינה זכו להגנתו ב-2007

כך עולה מנתונים שהעביר משרד המבקר בעקבות פניית התנועה לחופש המידע

7 בפברואר 2008

35 חושפי שחיתויות פנו למבקר המדינה ב-2007 שמונה מתוכם זכו להגנתו. כך עולה מנתונים שמסר מבקר המדינה לתנועה לחופש המידע.

על פי חוק מבקר המדינה תשי"ח-1958 [נוסח משולב] עובד שהממונה עליו פגע בו לאחר שדיווח על שחיתות במקום עבודתו יכול להתלונן על כך למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, ובמקרים מסוימים לזכות בהגנתו. הוראות החוק חלות על גופים המבוקרים על ידי המבקר, בהם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ועובדי חברות ממשלתיות. עם זאת מהנתונים שנמסרו עולה כי רק מעטים מהפונים זוכים להגנת המבקר. מהדו"ח שהעביר מבקר המדינה לידי התנועה לחופש המידע עולה כי ב-2006 מספר הפונים להגנת המבקר היה 35, ומתוכם זכו לסיועו 11 עובדים.

פורסם תחת:

חדשות
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il