fbpx

הצנזורה הצבאית התערבה ביותר מ-2,000 ידיעות ב-2019

מנתונים שנמסרו לתנועה עולה שהצנזורה צמצמה את התערבותה בידיעות בהשוואה ל-2018. עם זאת הצנזורה סירבה למסור מידע על ההתערבויות היזומות מצדה להסרת ידיעות שכבר פרסמו

10 במרץ 2020

קבצים מצורפים

בשנת 2019 אסרה הצנזורה באופן מוחלט לפרסם 202 ידיעות חדשותיות שלמות, והתערבה ושינתה עוד 1,973 ידיעות שפורסמו – כך עולה ממידע שקיבלנו, לבקשת "שיחה מקומית", "מגזין 972+". מתברר שהצנזורה צמצמה את התערבותה בהשוואה ל-2018, שבמהלכה צונזרו באופן מוחלט 363 ידיעות (כמעט אחת ביום), ועוד 2,712 צונזרו חלקית.

חוק חופש המידע לא חל על הצנזורה הצבאית ולכן יפה שהם מסרו לנו את הנתונים. עם זאת, בניגוד לשנה שעברה, השנה לא נמסר לתנועה מידע על היקף הפניות היזומות של הצנזורה להסרת מידע שכבר פורסם. הצנזורה הצבאית מונעת מהציבור להיחשף לפרטי מידע רבים שהתקשורת ביקשה לחשוף. על אף המורכבות הביטחונית בישראל, על הגורמים הרלוונטיים להבטיח כי מספר המקרים שבהם מידע נמנע מהציבור בעקבות החלטת הצנזורה יהיה מינורי, ויישמר למקרים קיצוניים בלבד שבהם ישנו חשש אמיתי לביטחון המדינה. התנועה לחופש המידע תמשיך לעקוב אחרי עבודת הצנזורה ולבקש את הנתונים על פעילותה מדי שנה.

פעילות הצנזורה הצבאית ב-2019

פעילות הצנזורה ב-2019

פורסם תחת:

חדשות

תגים:

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il