fbpx

התנועה: להסיר את החיסיון הגורף מעל דיוני הממשלה במשבר הקורונה

אנו קוראים למזכיר הממשלה להגביר את השקיפות ולפרסם פרוטוקולים של ישיבות הממשלה. בריאות הציבור וייצוב המשק – אינם ביטחון המדינה

31 במרץ 2020

בישראל 2020, הפרוטוקולים מדיוני הממשלה העוסקים במגיפת הקורונה ייחשפו לציבור בעוד… 30 שנה. נשמע הגיוני? לדעתנו לא.

סעיף 35 לחוק יסוד הממשלה קובע כי ישיבות הממשלה ודיוני ועדות השרים סודיים כשמדובר בעניינים של ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה. למזכיר הממשלה יש סמכות להחליט אם לפרסם אותם, במקרים מיוחדים. עד כה הוא מסרב להפעיל אותה.

אנו סבורים שניהול משבר הקורונה מחייב גישה שונה והסרת החיסיון הגורף – כשבריאות הציבור וייצוב המשק הם שנמצאים על הפרק. נדגיש – איננו דורשים לחשוף מידע שפרסומו עלול לפגוע בביטחון המדינה ובאינטרסים חיוניים שלגביהם נדרש חיסיון. אנו מבקשים לפרסם את המידע והתשתית העובדתית שהובאה בפני הממשלה ועל בסיסה היא קיבלה את החלטותיה בנוגע למאבק במגפת הקורונה – מחקרים, מודלים, הערכות, מסמכים ומצגות שהוצגו בפני חברי הממשלה. בכלל זה נתונים וסקירות של מערכת הבריאות עצמה, תרחישים, יעדי מדיניות ותוכניות פעולה שעל בסיסם גובשה המדיניות.  

אנו סבורים שדווקא בשעת חירום זו, כשעתידנו תלוי בסולידריות חברתית ובשיתוף פעולה אזרחי, לצד צעדים קשים המוטלים על הציבור ומחייבים אותו לציות ושיתוף פעולה – פרסום מידע הוא תנאי חיוני ליצירת האמון הנדרש. השקיפות היא כלי בידי הציבור לגבש את דעתו על פעולות שנוקט השלטון ולפקח עליהן.

באמצעות חשיפה מבוקרת של הציבור לדיוני הממשלה והליך קבלת ההחלטות, ניתן להגביר את האמון בצעדים שבהן נוקטת הממשלה.

התנועה לחופש המידע, שומרת לעצמה את הזכות לפנות לבית המשפט – אם פנייה זו לא תיענה.

המכתב שהוצאנו

המכתב שכתבנו

 

 

פורסם תחת:

חדשות

תגובה אחת בנוגע ל“התנועה: להסיר את החיסיון הגורף מעל דיוני הממשלה במשבר הקורונה”

  • נעמה קינן בתאריך 28 בספטמבר, 2020 בשעה 12:34

    זכותינו לדעת את כל המידע של ההתנהלות של המדינה מול הקורונה

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il