fbpx

מידע שנחשף לראשונה: כך נוהל פרויקט הדגל של המשרד לנושאים אסטרטגיים

ארגון קלע שלמה היה אמור לחלוש על תקציב של 250 מיליון שקל, מחציתו מהמשרד לנושאים אסטרטגיים, ולהפעיל מכונת תעמולה למען ישראל בחו"ל. מהמידע שקיבלנו מתברר שהמיזם שהוביל השר ארדן - לא הצליח להתרומם

29 ביולי 2020

במשך ארבע שנות כהונתו של השר גלעד ארדן, המשרד לנושאים אסטרטגיים התעקש לפעול תחת מעטה כבד של חשאיות ולהסתיר את פעילותו מהציבור. ארדן פעל גם כדי להחריג את משרדו מתחולת החוק כאילו מדובר ביחידה ביטחונית מסווגת. ניסיון ההחרגה כשל, בין היתר בעקבות לחצים שהפעילו ארגוני החברה האזרחית, ופיקוח עיקש של ועדת השקיפות בראשות סתיו שפיר. אולם רק עכשיו, כשארדן כבר לא במשרד, המידע מתחיל להיחשף.

נראה כי השרה החדשה, אורית פרקש-הכהן והמנכ"ל רונן מנליס (דובר צה"ל לשעבר), החליטו להוביל גישה שונה ושקופה יותר. מידע שקיבלנו מהמשרד, לבקשת העיתונאי איתמר ב"ז מ"העין השביעית", חושף כיצד נוהל ארגון קלע שלמה שהיה אמור לחלוש על תקציב של 250 מיליון שקל, מחציתו מהמשרד לנושאים אסטרטגיים ומחציתו מתורמים, ולהפעיל מכונת תעמולה מתוחכמת בחו"ל.

פרוטוקולים מדיוני הנהלת הארגון שהוקם ב-2017 – שינה בינתיים את שמו ל"קונצרט" והפך לחברה לתועלת הציבור (חל"צ) – חושפים כיצד פעל תחת מסך עשן כגוף מתווך שנועד לאפשר לארגונים בחו"ל לשמש כזרוע של מדינת ישראל, מבלי לחשוף את עצמם. עוד מתברר כי בשלוש שנות פעילותו מומשו רק 13 מיליון שקלים מתוך 128 מיליון שהמדינה הקצתה. בין השאר עולה מהמידע כי קלע שלמה/קונצרט מימן משלחות של אוונגליסטים ופרויקט של אנשי מילואים נגד פעילי החרם על ישראל.

עו"ד אור סדן מהתנועה מסביר: העברת עשרות מיליוני שקלים לגופים חיצוניים, בארץ ובחו"ל, שחלקם הוקמו רק לצורך פעילות המשרד, פוגעת באופן אינהרנטי ביכולתו של הציבור ללמוד על אופן הפעולה של המדינה בכלל, ושל המשרד בפרט. השימוש שעושה המדינה בגופים חיצוניים כדי שאלה יפעלו בשמה מעורר שאלות ופוגע באפשרות של הציבור לפקח על פעילות המדינה – במקום שבו ראוי שהמדינה תעמוד מאחורי מסע ההסברה שלה.

 

תשובת המשרד לנושאים אסטרטגיים לבקשת המידע

מענה לבקשת המידע שהוגשה

המידע שנמסר מהמשרד לנושאים אסטרטגיים

 

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il