fbpx

פרוטוקולים מדיוני ועדת השרים במשבר הקורונה (בערך)

ביקשנו ממשרד ראש הממשלה את התמלילים וחומרי הרקע שהוצגו לשרים במשבר הקורונה. קיבלנו סיכומי דיון תמציתיים מדיוני הממשלה ו"פרוטוקולים" מדיוני ועדת השרים. ככה לא נראית שקיפות

13 בספטמבר 2020

דיוני ועדת השרים בין ה-27 במאי ל-7 בספטמבר

סיכום דיוני ועדת השרים להתמודדות עם הקורונה

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il