fbpx

יש עכברים במטבח? העיקר שהמוניטין של העסק לא ייפגעו

משרד הבריאות מסרב לחשוף את שמות המסעדות שנפסלו בביקורות התברואה שהוא עורך. התנועה לחופש המידע עתרה לבית המשפט

22 בפברואר 2008

חידה: כמה צריכה לעלות אגרת טיפול והפקה בגין בקשה שעיקרה שמות מסעדות שנפסלו בביקורות תברואה בחמש השנים האחרונות ?

תשובה: 62,100 שקל בגין 1,350 שעות עבודה . כך עולה מתשובת משרד הבריאות לבקשה למידע שהגישה התנועה.

חודשים ארוכים חלפו עד שמשרד הבריאות מצא לנכון להתייחס לבקשה לקבל נתונים על ביקורות התברואה שהוא עורך במכולות, סופרמרקטים ומסעדות. ביקשנו לדעת כמה ביקורות תברואה בוצעו בחמש השנים האחרונות, בכמה מהן נמצאו ליקויים, אצל מי נמצאו הליקויים, והאם הם תוקנו לאחר ביקורות התברואה. במשרד הבריאות לא הזדרזו לענות. וגם כשסוף סוף טרחו להתייחס לפניה עשו זאת באופן מופרך ועילג.

גם מהסכומים הדמיוניים בהם נקב המשרד לא צריך להתרגש. במשרד הבריאות מבהירים שזו רק הערכת עבודה. ממילא אין בכוונתם למסור את המידע כי הוא יפגע במוניטין המסעדות. ומה לגבי הדאגה לבריאות הציבור? במשרד הבריאות חושבים כנראה שזה פחות חשוב מהשמירה על פרטיותם של בעלי העסקים המטונפים. אנחנו החלטנו להגיש לבית המשפט עתירה כדי לחשוף את שמות המסעדות והעסקים שכשלו בביקורות התברואה.

פורסם תחת:

חדשות, משרד השיכון
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il