fbpx

התנועה עתרה נגד משרד העבודה: מתעלם מבקשות מידע הנוגעות לתאונות באתרי בנייה

במשך חמישה חודשים מתעלם המשרד מבקשות מידע שהגישה הקבוצה למאבק בתאונות בניין. "פרסום מידע בדבר תאונות עבודה בסמוך ככל הניתן לאחר התרחשותן, חיוני כדי לאפשר את הפצתו האפקטיביות לציבור באמצעות כלי התקשורת, ובדרך זו לעורר מודעות לסכנות הנשקפות לעובדים, וליצור הרתעה כלפי גורמים שבאחריותם למנוע תאונות", נכתב בעתירה שהגשנו

12 בספטמבר 2020

עתרנו לבית המשפט לאחר שמשרד העבודה והרווחה לא השיב במשך חמישה חודשים לשלוש בקשות מידע בנוגע לתאונות עבודה ופעולות הפיקוח והאכיפה. הבקשות הוגשו ביחד עם "הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה" למינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. את העתירה הגישה עו"ד איה מרקביץ', היועצת המשפטית של התנועה לחופש המידע.

בנובמבר 2019 הפסיק מנהל הבטיחות התעסוקתית להשיב לפניות הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה, והודיעה לה כי לקבל מידע עליה לפנות על פי חוק חופש המידע. אולם, כאמור, בקשות המידע שהוגשו – לא נענו.

"פרסום מידע בדבר תאונות עבודה בסמוך ככל הניתן לאחר התרחשותן, חיוני כדי לאפשר את הפצתו האפקטיביות לציבור באמצעות כלי התקשורת, ובדרך זו לעורר מודעות לסכנות הנשקפות לעובדים, וליצור הרתעה כלפי גורמים שבאחריותם למנוע תאונות", נכתב בעתירה. "המידע המבוקש בבקשות חיוני על מנת לאפשר לציבור להשפיע על התנהלות הרשויות בנושא ועל גיבוש מדיניותן במהירות רבה ככל האפשר, לטובת הטבת מצב בטיחות העובדים במהירות המירבית. המידע המבוקש מתיישן במהירות, והופך לבלתי רלוונטי. שהרי, מה הטעם לעמוד על מחדלים בהתנהלות האכיפתית באיחור של חודשים רבים, כבמצב הדברים שכבר מתקיים במקרה הנוכחי? למרבה הצער, ובזהירות המתבקשת מחזקת תקינות המינהל, יוער שנראה כי במידה רבה, זוהי תכלית התנהלות המשיב – למנוע את המידע מהעותרות בעת שהוא רלוונטי, ובד בבד להקשות ולהכביד עליהן עד שיוואשו ויחדלו ממאמציהן לקבלו".

בלית ברירה, עתה מוטלת על בית המשפט המשימה להבהיר למשרד העבודה והרווחה את חובתו על פי חוק ולחייבו לקיימה.

העתירה שהגשנו

העתירה נגד משרד העבודה

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il