fbpx

בקשה למידע חשפה תמונות שטרם פורסמו מהפיגוע במגדלי התאומים

בעקבות עתירה שהגישה רשת הטלויזיה ABC הורה בית משפט בארה"ב לפרסם, על פי חוק חופש המידע, צילומים שצולמו ממטוס של משטרת ניו יורק ביום הפיגוע במגדלי התאומים

14 בפברואר 2010

לתמונות ולדיווח ברשת ABC

פורסם תחת:

בעולם

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il