fbpx

הערה העוסקת ביכולותיה הגרעיניות של ישראל נמחקה מטיוטת דו"ח של משרד החוץ הבריטי

הדו"ח שהוכן לפני המלחמה בעיראק, פורסם עתה מתוקף חוק חופש המידע

24 בפברואר 2008

העיתון הבריטי "גארדיאן" מדווח כי הערה העוסקת ביכולותיה הגרעיניות של ישראל נמחקה מטיוטה של דו"ח שהגיש משרד החוץ בלונדון לקראת המלחמה בעיראק. הדו"ח פורסם השבוע מתוקף החוק לחופש המידע, ובהערה, הכתובה בשוליו, מצוין שישראל מתעלמת, כמו סדאם חוסיין, מדרישות האו"ם באשר לנשק להשמדה המונית. משרד החוץ הבריטי מחק את איזכורה של ישראל מהדו"ח לפני פרסומו, מחשש שהדבר יגרם נזק כבד לקשרים בין ישראל לבריטניה.

לידיעה ב"גרדיאן"

פורסם תחת:

חדשות

תגים:

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il