fbpx

הערות התנועה לטיוטת נוהל פרסום יומנים

היחידה לחופש המידע פרסמה להערות הציבור את טיוטת נוהל 13 לפרסום יומנים של בעלי תפקידים במשרדי הממשלה. הנה ההערות שלנו

13 במאי 2021

טיוטת נוהל פרסום יומנים של היחידה לחופש המידע

הערות התנועה לחופש המידע לנוהל פרסום יומנים

Comments on schedule publishing

 

 

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il