fbpx

דו"ח מבקר המדינה: רוב משרדי הממשלה כשלו בהנגשת מאגרי מידע לציבור

הנגשת מאגרי מידע ממשלתיים היא אחד מעקרונות ממשל פתוח, הרואה במידע שבידי הממשלה נכס השייך לציבור. "תמונת המצב העולה מדו"ח זה מלמדת כי החלטת הממשלה בנושא הנגשת מאגרי המידע הממשלתיים לציבור יושמה באופן חלקי, וכי נדרש להרחיב את הפעולות שבוצעו עד כה, לשם מימוש הפוטנציאל הטמון בהנגשת מאגרי המידע הממשלתיים", כתב מבקר המדינה

20 במאי 2021

תקציר דו"ח מבקר המדינה

תקציר דוח מבקר המדינה

YNET והתנועה לחופש המידע מציגות: מפת הפשיעה של ישראל

מאבק התנועה לפרסום מאגר הנתונים של המשטרה על פשיעה בישראל

פניית התנועה למשטרה

פניית התנועה למשטרה

הדוח המלא של מבקר המדינה

הדוח המלא של מבקר המדינה

 

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il