fbpx

קשרים או כישורים – אלה האנשים שהשרים ביקשו למנות לדירקטורים בחברות ממשלתיות

המידע שקיבלנו מרשות החברות הממשלתיות על מינוי דירקטורים למרות זיקה פוליטית, עסקית או אישית לשר בממשלהמ-2017 ועד יוני 2021

9 ביולי 2021

בקשת המידע לרשות החברות

בקשת המידע לרשות החברות

מועמדים בעלי זיקה פוליטית שאושרובעלי זיקה פוליטית שאושרו מ-2017

המידע שקיבלנו

מידע קודם שקיבלנו מרשות החברות הממשלתיות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il