fbpx

הפרקליטות פרסמה שתי הנחיות הנוגעות לבקשת הוצאות

בעקבות עתירת התנועה, המיוצגת על ידי עו"ד רענן גלעדי, פורסמו הנחיות על הבניית שיקול הדעת של הפרקליטים המייצגים את המדינה כשהם טוענים להוצאות

9 בדצמבר 2021

מאז אפריל 2020 מתנהלת בבית המשפט המחוזי בירושלים עתירת התנועה לחופש המידע בדרישה לחשוף לציבור את כל ההנחיות והנהלים של הפרקליטות שאינם מתפרסמים תחת "הנחיות פרקליט המדינה". מדובר בהנחיות ונהלים שהוציאו מנהלי הפרקליטות השונים ושמנחים בפועל את עבודת הפרקליטות וגופים נוספים כמו המשטרה. לפי חוק חופש המידע חובה לפרסם הנחיות אלו, אך הפרקליטות מסרבת לעשות כן מזה שנים – בין באופן יזום ובין כמענה לדרישת התנועה.

בדיונים שהתקיימו בפני השופט רם וינוגרד, הוא סירב לקבל את בקשת משרד המשפטים למחוק את העתירה על בסיס מתווה עתידי מעורפל לאיתור ולפרסום של כלל ההנחיות, והורה: רשימה של 326 ההנחיות שכבר נאספו ממנהלי יחידות הפרקליטות השונות בעקבות הדיון הקודם, תפורסם לציבור תוך 3 חודשים (באופן שיאפשר לכל אדם שמתעניין בהנחיה מסוימת, לפנות ולבקש אותה פרטנית); תוך 3 חודשים נוספים יסתיים עיקר הבחינה של כלל ההנחיות, ותוצאותיה יימסרו לתנועה; ובינתיים כל הנחיה שתעבור "תיקוף" תפורסם מיידית.

את העתירה הגישה התנועה ביחד עם הפעיל החברתי גיא זומר. את שניהם מייצגים עו"ד רענן גלעדי. דיון נוסף בעתירה יתקיים ב-19.1.2022.

בינתיים פרסמה הפרקליטות שתי הנחיות ספציפיות המדברות על הבניית שיקול הדעת של הפרקליטים המייצגים את המדינה בשלב של ההליך שצריך לטעון בו להוצאות, ומה הם השיקולים שיש לשקול בטיעונים שמציגה המדינה בהליך המנהלי והאזרחי. כך למשל כתוב ששיקולים כמו אי מיצוי הליכים, פנייה לא מבוססת ועוד הם פרמטרים לפסיקת הוצאות גבוהה, ומכאן שצדו השני של המטבע הוא שאי מתן מענה, אי הנמקה או שינוי עמדה גם הם פרמטרים באותה משוואה, רק לטובתם של העותרים.

ההנחיות שפרסמה הפרקליטות

הדיון הקודם בתיק

לדיון הראשון בבית המשפט

העתירה שהגשנו

לכתבה ב"גלובס"

פורסם תחת:

משרד המשפטים

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il