fbpx

תשובת המדינה לעתירת התנועה לחשיפת הפרוקוטולים מדיוני קבינט הקורונה

אחרי ארבעה הליכים ושני בג"צים המדינה מודיעה בתשובתה לבג"ץ כי תפרסם את המצגות שהוצגו בקבינט הקורונה באופן יזום

21 בדצמבר 2021

קבצים מצורפים

תשובת המדינה

תשובת המדינה

תקציר האירועים הקודמים בתיק:

בג"ץ הוציא צו על תנאי והורה למדינה להשיב לעתירת התנועה

הדיון שנערך בבג"ץ

הערעור שהגשנו לבג"ץ

כתבה ב"הארץ"

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il