fbpx

התנועה עתרה נגד משרד ראש הממשלה – אינו עונה לבקשות מידע

למרות שחלפו 120 ימים - במשרד ראש הממשלה לא ענו לשלוש בקשות מידע שהגישה התנועה לחופש המידע

21 בדצמבר 2021

התנועה לחופש המידע עתרה נגד משרד ראש הממשלה לאחר שהתעלם במשך יותר מ-120 ימים משלוש בקשות מידע.

"בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיב, הוא משרד ראש הממשלה, למסור מענה למספר בקשות מידע, שהוגשו בהתאם להוראות חוק חופש המידע, ובעניינן לא נמסרה החלטת הרשות עד ליום הגשת העתירה", כתבה התנועה בעתירה.

להלן רשימת הבקשות שהגשנו ולא נענו: א. בקשה לגנזת המדינה על ביעור החומרים מיום 25.06.2021; ב. הפקדה בארכיון של סטנוגרמות מדיוני הממשלה החל מ -1980 שהוגשה ב-19.07.2021; ג. הסדר ניגוד עניינים של מזכיר הממשלה שהוגשה ב-2.8.2021

הנה העתירה

עתירה נגד משרד ראש הממשלה

המכתב שכתבנו לגנזת המדינה

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il