fbpx

גבולות הפטור מתשלום אגרה לפי חוק חופש המידע

ערעור שהגישו עובדים זרים נגד משרד הפנים שחייב אותם בתשלום אגרה עבור מידע שביקשו לפי חוק חופש המידע. סגן נשיא בית משפט השלום, שמעון פיינברג, דן בהחלטתו בשאלות כגון מהו מידע אישי על אדם ומהות הפטור מאגרת חוק חופש מידע

3 באפריל 2008

פורסם תחת:

פסיקה
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il