fbpx

"להגביר הפיקוח על מוהלים בישראל"

התנועה לחופש המידע עתרה לביהמ"ש בבקשה לקבל מידע אודות בריתות מילה שהובילו לסיבוכים רפואיים ואשפוז. אחרי סירוב ממושך הסכים משרד הבריאות להעביר את שמות המוהלים ששמם הוצא מרשימת המוהלים המוסמכים. רבים מהם, אגב, ממשיכים לעבוד

8 באפריל 2008

קבצים מצורפים

מה ידוע לנו על כשירותם של האוחזים בסכין וחותכים ביקר לנו מכל? מעט מאוד. התנועה לחופש המידע עתרה לבית המשפט המנהלי בירושלים בבקשה שיורה למשרד הבריאות ולרבנות הראשית לישראל להעביר לידיה את שמות המוהלים שהיו מעורבים בבריתות שהובילו לסיבוכים רפואיים ולאשפוז של התינוק בבית חולים .

התנועה נאלצה לעתור לבית המשפט לאחר שמשרד הבריאות סירב לפניות חוזרות ונשנות לספק את המידע על בריתות מילה שהובילו לסיבוכים רפואיים ואשפוז, בטענה שאיסוף המידע כרוך ב"השקעת זמן בלתי סבירה". עוד נטען כי המוהלים אינם מצויים תחת אחריותו של משרד הבריאות, אלא בתחום אחריותה של הרבנות הראשית .

עורכת הדין עידית קירזון הגישה את העתירה בשם התנועה .

בעתירתה טענה התנועה כי למרות שחלה על בתי החולים חובה לדווח על כל מקרה שבו נדרש טיפול רפואי ליילוד לאחר ביצוע ברית מילה, בתי החולים הכלליים אינם מקפידים בדרך כלל על מילוי חובה זו, ולפיכך הפיקוח על התחום נותר פרוץ .

כן נאמר בעתירה כי הפיקוח על מוהלים בישראל אינו מוסדר בחקיקה, וכי למעשה אין צורך בכל היתר רשמי בכדי לעסוק בתחום. יתרה מזאת, לא קיימת כרגע כל סמכות חוקית בישראל המופקדת על פיקוח על המוהלים.

לדברי התנועה, "על אף המספר העצום של בריתות המילה, ועל אף הדיווחים על עשרות מקרים של סיבוכים רפואיים בעקבות בריתות המתקיימות בארץ, משרד הבריאות אינו מקיים למיטב ידיעת העותרת איסוף נתונים מסודר בנושא, מעבר לדיווחים בנושא עתירה זו".

לחיזוק טענותיה ציטטה התנועה מחקר שנערך בארבעה בתי חולים בישראל במהלך 2001, ואשר תיעד את כל המקרים שבהם תינוקות נזקקו לאשפוז בשל ברית מילה שלא עלתה יפה. המחקר מצא כי מתוך 66 תינוקות שנזקקו לניתוח, 76% עברו את ברית המילה אצל מוהל ו-15% אצל רופא מנתח (לא ניתן היה לאסוף מידע לגבי המקרים הנותרים).

פורסם תחת:

חדשות
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il